Součástí naší nabídky jsou také kontroly regálů dle platné legistativy a v dohodnutých termínech. Revidujeme statické regály (policové i paletové), pojízdné policové regály, patrové plošiny a regálové patrové sklady.

Každodenní používání skladovacích jednotek přináší riziko v podobě poškození regálového zařízení, ať už nesprávným užitím obsluhy, přetížením, únavou materiálu, neodbornou úpravou, apod.). Toto má značný vliv na bezpečnost osob pohybujících se ve skladových prostorách a na nemalé materiální škody v případě zničení či poškození ukládaného zboží.

Kontrolu regálů vychází z nařízení vlády 101/2005 Sb., upravující požadavky na zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti a v pracovním prostředí. Zaměstnavatel je povinen zajistit stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště a jejich dodržování. Četnost pravidelných kontrol regálů potom stanoví nařízení vlády 378/2001 Sb., které konkrétně vymezuje rozsah a obsah kontrol regálů. Kontroly zařízení musí být prováděny nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, případně dle průvodní dokumentace výrobce.