Paletové regály, jak název napovídá slouží pro skladování paletovaného zboží a to jak pro nejběžnější EUR palety, tak i pro atypické palety. Paletové regály najdou své uplatnění především v logistických centrech a skladech, pro manipulaci s paletami se používají vysokozdvižné vozíky a retraky. Základními nosnými prvky paletových regálů jsou rám a nosníky. Rám tvoří profilované sloupy z pevnostní oceli spojené k sobě diagonálami, které vymezují potřebnou hloubku regálu. Pro samotné zakládání palet jsou určeny nosníky, jeden pár nosníků vytváří ukládací úroveň - pro určitý počet palet v závislosti na délce nosníků a typu palet.

Pro standardní EUR palety postačí klasické paletové regály (někdy též nazývané příhradové regály). Regály nabízíme standardně v pozinkovaném provedení. Nosníky se vyrábí ve více variantách, dle délky a požadované nosnosti. Dle počtu ukládacích úrovní v paletovém regálu a celkové hmotnosti palet se rámy také dodávají s příslušnou nosností a výškou. Pro EUR palety se nejlépe hodí nosníky o délce 2700 mm nebo 1840 mm, které dovolují uložení 3 respektive 2 palet vedle sebe. Rámy mají standardní hloubku 1100 mm, mezi nejvíce dodávané patří výšky rámů 3000 mm a 5000 mm. Při požadavku větší hloubky regálu se rámy spojují do takzvaných trojrámů, které mohou mít hloubku až 2 m. Paletové regály se hodí do všech druhů provozů - ideální prostředí je uvnitř budov, ale uplatnění najdou i v chladírenských a mrazírenských halách a nebo s krycí stříškou mohou být použity i ve venkovním prostředí. Dle použitého manipulačního prostředku je nutné zvolit šířku obslužné uličky a rozmístění samotných paletových regálů.

  • Sestaveny z konstrukčních prvků regálů nebo z válcovaných profilů
  • Plně využívají výšku skladového prostoru
  • Specifické sestavy na míru do prostoru stavby
  • Vhodné pro vysokoobrátkové zboží
  • Podlaha patra pouze v obslužných uličkách nebo jako celistvá plocha
  • Přístup do patra po schodišti nebo pomocí zdvihacího zařízení
  • Vysoká variabilita

  • Širší využití získají paletové regály při použití doplňků. Mezi nečastější doplňky patří ochrany rámů (chrání rámy před poškozením nárazem), dorazy pro palety (zabraňují přepadnutí palety při nesprávném uložení), příčníky pod palety (pod palety ukládané napříč, či nedostatečně nosné palety) a policové výplně (ty mohou být z dřevotřískové desky, profilovaného plechu, nebo z pororoštů). Další doplňky umožňují skladovat v paletových regálech např. sudy nebo bubny s kabely, pod atypické palety je možné dodat speciální roznášecí rámečky.