Konzolové regály jsou určeny především pro skladování deskových a tyčových materiálů. Převážně se jedná o materiál větších délek, konzolové regály jsou ale vhodné i pro materiály rozličných délek (u kterých dochází např. ke změně délky v průběhu výroby). Konzolové regály, nekdy také nazývané stromečkové regály mohou být jak jednostranné, tak i oboustranné, se stejnou délkou konzolí a nebo se skracujícími se konzolemi pro usnadnění přístupu k ukládanému materiálu.

Konzolové regály se vyrábí z válcovaných profilů, v menší míře se dodávají také jako montovaná stavebnice. Vždy se vychází z prostorových požadavků a vlastností ukládaného materiálu, proto se nejčastěji konzolové regály vyrábí na míru. Konstrukce konzolových regálů je poměrně jednoduchá, skládá se z nosného sloupu, který je pevně spojen s patní konzolou. Ke sloupu se do přestavitelného rastru pomocí pevnostních šroubů přichytávají konzole. Regál tvoří minimálně dva sloupy spojené vymezovacími a zavětrovacími tyčemi. Konzole mohou být na konci opatřeny vyjímatelnými zarážkami, které zabraňují vypadávání materiálu z regálu. Toho se také někdy dosahuje použitím šikmých konzolí, uložený materiál je potom tlačen směrek ke sloupu. Základní barvou je modrá RAL 5010, ale na přání může být i jiná.

Konzolové regály se uplatní všude tam, kde jsou pro nás nežádoucí rámy regálů na přední straně a potřebujeme mít volný přístup ke zboží v celé délce. Tím je dané využití především pro materiál tyčový (tyče, trubky, klempířské výrobky, plastové profily, atd.), deskový (dřevěné a plastové desky, plechy, atd.), ale v případě výplně i pro volné skladování drobného zboží. Pro zakládání do regálu lze použít různé typy manipulačních prostředků a to podle druhu ukládaného materiálu. Regály jsou určeny pro zakládání pomocí vysokozdvižných vozíků, zvláštních zakladačů nebo jeřábů s příslušenstvím. Regály malé výšky je možné obsluhovat ručně, pokud to charakter materiálu bezpečně umožní.

  • Vyrobeny z válcovaných profilů nebo jako montovaná stavebnice
  • Určené pro skladování tyčového a deskového materiálu
  • Specifické sestavy vyrobené na míru
  • Jednostranné i oboustranné provedení
  • Přestavitelnost konzol na výšku
  • Široká škála nosností regálu
  • Konzolové regály lze doplnit střešní nebo stěnovou konstrukcí